Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

ΦΣΑ: Zητάμε εξηγήσεις για τη διανομή φαρμάκων μέσω ΕΛΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                
Ν.Π.Δ.Δ.
Μυλλέρου 1 & Αγησιλάου - 104 36 ΑΘΗΝΑ,                                            
ΤΗΛ. 210 5220955 
ΦΑΞ.  210 5220721 – Email: grfsa@otenet.gr
Αριθ. Πρωτ. : 991                                                                           
                                                                                    AΘΗΝΑ   11   Φεβρουαρίου    2014   
                                                                    
                                                                        ΠΡΟΣ
-          ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
                                                                        ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
                                                                       
-          ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

                                               

            Κύριοι Υπουργοί

            Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε από τα ΜΜΕ ότι τα ΕΛΤΑ θα αναλάβουν μέσω των ταχυδρόμων τη διακίνηση των φαρμάκων από τα φαρμακεία μας προς τους ασφαλισμένους, ήδη δε όπως πληροφορούμεθα τα ΕΛΤΑ διενεργούν διαγωνισμό για τη «σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής διαχείρισης εκτέλεσης συνταγών και παράδοση φαρμάκων κατ’οίκον».


            Πέραν του ότι κατά το ισχύον δίκαιο προφανώς η διαχείριση εκτέλεσης συνταγών από μη φαρμακοποιούς παρίσταται σφόδρα παράνομη, όπως πιθανώς γνωρίζετε τούτο, εγκυμονεί – μεταξύ άλλων –και τους ακόλουθους κινδύνους:
           1/ διακινδύνευση της δημόσιας υγείας λόγω της βέβαιης αλλοίωσης πολλών φαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία διατηρούνται μόνο σε συνθήκες κλιματισμού ή/και ψύξης (πχ εμβόλια), επειδή θα «σύρονται» επί μακρώ από ταχυδρόμους σε υψηλότατες θερμοκρασίες λόγω του παρατεταμένου θέρους στη Χώρα μας,
            2/ ενθάρρυνση της διαφθοράς, αφού παρίσταται σφόδρα πιθανό ο κάθε ταχυδρόμος να στήνει «πάρεργο» με συγκεκριμένα φαρμακεία, ώστε να ενισχυθεί αντί να εξαλειφθεί η κατευθυνόμενη εκτέλεση συνταγών,
            3/ ανεξέλεγκτη διακίνηση πλαστών φαρμάκων,
       4/ έλλειψη απευθείας ενημέρωσης και χορήγησης οδηγιών προς τους ασθενείς για τους κινδύνους του χορηγούμενου φαρμάκου.

            Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε για τις απόψεις σας επί του σοβαρότατου αυτού ζητήματος.ΓΙΑ ΤΟΝ Φ.Σ.Α.


Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                                           ΗΛΙΑΣ  ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ