Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Κ.ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ: ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ

Η αθλιότητα και η παρανομία συνεχίζεται με ρυθμούς ανεξέλεγκτους ....

Σήμερα απεστάλη από τον ΕΟΠΥΥ έγγραφο μέσω του ΠΦΣ σύμφωνα με το οποίο ....

«Στις περιπτώσεις που οι ΚΑΚ πραγματοποιούν απευθείας πωλήσεις προς τα φαρμακεία, επιστρέφουν στον ΕΟΠΠΥ το χονδρεμπορικό κέρδος που έχει ενσωματωθεί στην τιμή των φαρμάκων ως κέρδος των φαρμακέμπορων. Η επιστροφή αυτή γίνεται με την υποβολή καταστάσεων πωλήσεων στον ΕΟΠΥΥ στις οποίες θα δηλώνουν την αξία των απευθείας πωλήσεων τους προς τα φαρμακεία, όπου θα φαίνεται αναλυτικά και συγκεντρωτικά οι πωλήσεις που πραγματοποίησαν προς τα φαρμακεία και το χονδρεμπορικό κέρδος που αναλογεί σε αυτές. Ανάλογα στοιχεία ζητεί ο ΕΟΠΥΥ από τα φαρμακεία. Ο υπολογισμός του χονδρεμπορικού κέρδους θα γίνεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας υπουργικής απόφασης».

Και παρακάτω .... αυτό που αφορά τα φαρμακεία:


Β. Όσα ιδιωτικά φαρμακεία αγόρασαν φάρμακα απ’ ευθείας από φαρμακευτικές εταιρείες, θα αποστέλλουν, αντίστοιχα, ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Φαρμάκου ΕΟΠΥΥ( d6@eopyy.gov.gr), έως την πέμπτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, αναλυτικές καταστάσεις στις οποίες θα καταγράφονται τα εν λόγω φαρμακευτικά σκευάσματα (είδος, ποσότητα) καθώς και την ποσότητα από αυτά που χορήγησαν σε ασφαλισμένους του Οργανισμού.
Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω αφορούν μόνο στα συνταγογραφούμενα και αποζημιούμενα από τον ΕΟΠΥΥ φαρμακευτικά σκευάσματα.


Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Α. Κοντός


Χωρίς κανένα πλέον πρόσχημα η Κυβέρνηση προσπαθεί να καταργήσει κάθε ευνοϊκή ρύθμιση για τα φαρμακεία που ... κάποιοι βιάστηκαν να πανηγυρίσουν!

Σύμφωνα με τα ανωτέρω όποια φαρμακευτική εταιρεία αποφασίσει να χορηγήσει έκπτωση 10% στα φαρμακεία και πίστωση δύο μηνών, θα ... τιμωρείται ... ασχέτως αν αυτή η τιμωρία είναι παράνομη!!!
Τέλος οι εκπτώσεις και οι δίμηνες πιστώσεις από τις εταιρείες προς τα φαρμακεία προς χάριν κάποιων βορείων και άλλων .... χονδρεμπόρων εξαγωγέων!!!

Ο ΕΟΠΥΥ που δεν συμμετέχει με κανένα τρόπο στις οικονομικές συμφωνίες μεταξύ φαρμακείων και εταιρειών ... απαιτεί να καρπούται και από το κέρδος των φαρμακείων μας!!!!

Απίστευτη γραφειοκρατική διαδικασία, απίστευτη διάλυση της εναπομείνουσας αγοράς, απίστευτος φασισμός....

Μας ισοπεδώνουν κάθε μέρα ψυχικά και υλικά ... και εξακολουθούν να βρίσκονται στις θέσεις τους ... Μια χούφτα άνθρωποι καταδυναστεύουν έναν ολόκληρο λαό κατατρομοκρατώντας και επιβάλλοντας την θέλησή τους ...


Κ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ