Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014

Κ.ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ-Α.ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: ΝΕΟ...ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΟΠΥΥ!

5-2-2014 

ΕΔΩ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΑΝΕΤΑΙ …. ΚΑΡΑΒΙΑ ΑΡΜΕΝΙΖΟΥΝ

Πριν «Αλέκτωρ λαλήσει» και πριν «στεγνώσει» καλά, καλά το μελάνι από αυτά που γράφαμε για τη μη υποβολή στοιχείων των αγορών μας στον ΕΟΠΥΥ και ενώ οι υπογραφές του κειμένου που αναρτήσαμε παντού σχετικά με την μη αυτή αποδοχή μας, πέφτουν σύννεφο, ο ΕΟΠΥΥ μέσω του ΠΦΣ μας απέστειλε και υπόδειγμα, εξαιρετικής … γραφειοκρατικής διαδικασίας για την υλοποίηση των όσων επιθυμεί.
Και όσον αφορά τον ΕΟΠΥΥ αντιλαμβανόμαστε ότι την δουλειά του θέλει να κάνει, δεν ενδιαφέρεται για την λειτουργία των φαρμακείων και ίσως πίσω από το μυαλό του έχει και άλλου είδους εκπλήξεις για εμάς.
Ο Πανελλήνιος όμως το αποδέχθηκε a priori; Συμφώνησε με την όλη διαδικασία παρόλο που όπως εξηγήσαμε δεν εφαρμόζεται;
Δείτε την φωτογραφία που απεικονίζει το υπόδειγμα της κατάστασης που καλούμεθα να εφαρμόσουμε και διαβάστε παρακάτω το περιεχόμενο του διευκρινιστικού σημειώματος το οποίο φυσικά το έχουμε ήδη απορρίψει. 


Κ.ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ 
Α.ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Υπ.αριθ. Αρ. Πρωτ.: Γ99/35/03-02-2014 διευκρινιστικό έγγραφο του ΕΟΠΥΥ 
«ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιστροφή του χονδρεμπορικού κέρδους».
Σχετική: Το υπ’ αριθμ. οικ.3151/29-01-2014 έγγραφο

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, παρέχονται συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με την αποστολή των στοιχείων που ζητούνται, για την επιστροφή του χονδρεμπορικού κέρδους στον ΕΟΠΥΥ.


- Τα στοιχεία θα αποστέλλονται, τόσο από τις φαρμακευτικές εταιρείες όσο και από τους φαρμακοποιούς, σε νέα ηλεκτρονική διεύθυνση wholesale.profit@eopyy.gov.gr 

- Οι φαρμακευτικές εταιρείες θα συμπληρώσουν και θα αποστείλουν το συνημμένο πίνακα, αναγράφοντας τις ποσότητες που χορήγησαν σε κάθε φαρμακείο.
- Οι φαρμακοποιοί θα συμπληρώσουν και θα αποστείλουν το συνημμένο πίνακα, αναγράφοντας την ποσότητα φαρμάκων που προμηθεύτηκαν για ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ, ενώ η αναγραφή του χονδρεμπορικού κέρδους είναι προαιρετική.
- Για τον πρώτο μήνα εφαρμογής και μέχρι να καθοριστεί η διαδικασία στις φαρμακευτικές εταιρείες και τα φαρμακεία, οι σχετικοί πίνακες θα πρέπει να αποσταλούν στη Διεύθυνση Φαρμάκου μέχρι 14/02/2014.
Επαναλαμβάνουμε ότι τα ανωτέρω αφορούν μόνο στα συνταγογραφούμενα και αποζημιούμενα από τον ΕΟΠΥΥ φαρμακευτικά σκευάσματα.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Παναγιώτα Λίτσα»