Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

ΦΣΑΧ: 'Οχι στη μετατροπή των ΜΥΣΥΦΑ σε απλό καταναλωτικό προϊόν


Ο Φ.Σ. Αχαΐας είναι απόλυτα αντίθετος με την επιχειρούμενη, εκ μέρους της κυβέρνησης, μετατροπή των λεγόμενων Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων σε απλό καταναλωτικό προϊόν.

Η συγκεκριμένη φαρμακευτική κατηγορία διαχωρίζεται από τα υπόλοιπα φάρμακα μόνον ως προς το ζήτημα της ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ τους από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία. Τα ΜΥΣΥΦΑ είναι φάρμακα με ενδείξεις, αντενδείξεις παρενέργειες και συνέργειες με άλλα συγχορηγούμενα φάρμακα και ως εκ τούτου είναι απαράδεκτο να αντιμετωπίζονται διαφορετικά, τόσο στην τιμολόγηση τους, όσο και στον τρόπο διάθεσής τους. 


Το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό και το δικαίωμα του πολίτη στην ισότιμη πρόσβαση του σε αυτό, είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο. Η πρόσφατη Υπ. απόφαση του κ. Γεωργιάδη, με την οποία καταργείται η σταθερή λιανική τιμή και απελευθερώνονται οι εκπτώσεις των εταιρειών προς τα φαρμακεία, είναι απόλυτα ταξική, προϊόν συμφερόντων των φαρμακοβιομηχάνων ενώ βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την πολιτική λογική του κ. Χατζηδάκη. Πρόκειται ουσιαστικά για απελευθέρωση της τιμής τους, ενώ δεν έχει αποκλειστεί και η αύξηση της, δεδομένα που θα κάνουν την κατηγορία αυτή φαρμάκων δυσπρόσιτη για το μεγαλύτερο τμήμα των πολιτών της δοκιμαζόμενης οικονομικά χώρας μας.

Αν ο υπουργός πράγματι επιθυμεί φθηνό φάρμακο για το λαό έχει στα χέρια του και το ‘μαχαίρι’ και το ‘καρπούζι’. Είναι απαράδεκτο να πειραματίζεται αφήνοντας τη διατίμηση κοινωνικού αγαθού έρμαιο στις ορέξεις της αγοράς, ακόμα και αν αυτή προς το παρόν απαρτίζεται από επιστήμονες φαρμακοποιούς.

Η κυβέρνηση αυτή, θα φέρει ιστορική ευθύνη για τις συνέπειες αυτών των πράξεων της. Η προστασία της υγείας του ελληνικού λαού, αλλά και του δικαιώματος της ισότιμης πρόσβασης του στο κοινωνικό αγαθό φάρμακο είναι απαράδεκτο να καταλύονται από τα συμφέροντα των αγορών.

Ο Φ.Σ. Αχαΐας, σε συντονισμό με όλους τους φαρμακευτικούς συλλόγους της χώρας, θα δώσει αγώνα μέσα στην κοινωνία για να αναδείξει τους κινδύνους των ενεργειών αυτών, αλλά και την αντισυνταγματικότητα αυτής της πολιτικής.

Για τον Φ.Σ. Αχαΐας
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

               ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ                       ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΜΙΤΣΟΣ