Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

Κ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝΠιστεύω ότι οι συνεταιρισμοί φαρμακοποιών δεν είναι κλειστά clubs ....που λειτουργούν με σκοπό να ... μεγαλουργήσουν. Ιδρύθηκαν με σκοπό να συσπειρώσουν γύρω τους ένα μεγάλο κομμάτι συναδέλφων για να έχουν όσο το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες και μεγαλύτερα κέρδη...

Δημιουργήθηκαν όχι απλά για να εξυπηρετούν τα μέλη τους αλλά στην κυριολεξία για να τα υπηρετούν! Αυτό άλ
λωστε είναι και η κύρια διαφορά από τις ιδιωτικές αποθήκες....

Είναι αδιανόητο για κάποιους συνεταιρισμούς π.χ. οι τιμές των παραφαρμάκων, καλλυντικών και άλλων προϊόντων τους πλην φαρμάκων να είναι ακριβότερες από το υπόλοιπο χονδρεμπόριο...

Πιστεύω επίσης ότι πλην του χονδρεμπορικού κέρδους, οι επιπλέον εκπτώσεις που δέχονται από τις εταιρείες κατά το μεγαλύτερο μέρος, θα πρέπει να μετακυλίονται στα μέλη τους...

Τα μέλη των συνεταιρισμών ΟΦΕΙΛΟΥΝ να είναι ανταγωνιστικά και αυτό δεν γίνεται με ευχολόγια.... Ο ανταγωνισμός επιτυγχάνεται με μείωση της χονδρικής τιμής και το κέρδος αυξάνεται από την αύξηση των πωλήσεων ... 
Στην σημερινή χαοτική κατάσταση καλούνται οι διοικήσεις των συνεταιρισμών να σταθούν στο ύψος τους και να διαθέτουν όλα τα προϊόντα τους στην καλύτερη δυνατή τιμή και πίστωση... Δεν είναι ώρα για μερίσματα και κέρδη των ΣΥΝ.ΦΑ....

Είναι ώρα να σωθούν τα μέλη των ΣΥΝ.ΦΑ ...


Κ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ