Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014

Κ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ: ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΠΟ ΤΑ...ΕΛΤΑ!!!

Ξεκίνησε η διαδικασία αποστολής φαρμάκων μέσω ΕΛΤΑ. Το πρώτο βήμα έγινε. Τα ΕΛΤΑ με την απόφαση που βλέπετε στην εικόνα, αποφάσισαν την "Παροχή Υπηρεσιών Σχεδιασμ ού, Οργάνωσης και Λειτουργίας Τηλεφωνικής Γραμμ ής ,Διαχείρισης Εκτέλεσης Συνταγών και Παράδοσης Φαρ μάκων κατ’ Οίκον". Ήδη ενημέρωσα την Νομικό Σύμβουλο του Συλλόγου για να προβεί σε όσες νομικές ενέργειες απαιτούνται, ώστε να σταματήσει αυτή η παράνομη διαδικασία!

Κ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ


Μπορείτε  να  δείτε  και  τη  σχετική  απόφαση  στη   διαύγεια   καλύτερα : http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A8%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%A12-%CE%A6%CE%9D%CE%97