Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014

Κ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ: «Δεν αποστέλλουμε ΚΑΝΕΝΑ στοιχείο των αγορών μας στον ΕΟΠΥΥ!», υπόγράψτε όσοι αισθάνεστε ότι η κοροϊδία έχει και ένα ΤΕΛΟΣ!

Κ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ: Υπογράψτε το όσοι θέλετε και αισθάνεστε ότι η κοροϊδία εχει και ενα ΤΕΛΟΣ!

Αθήνα 5-2-2014

"ΔΕΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ"

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

Κύριε Πρόεδρε

Κατ’ εφαρμογή του άρθ. 4 παρ. 7 εδ. τελευταίο της ΥΑ 325/5851/ΓΠ (ΦΕΚ 88 Β/21.1.2014) εκδώσατε την με αριθ. Οικ. 3151/29-1-2014 εγκύκλιο.

Σύμφωνα με αυτήν «Όσα ιδιωτικά φαρμακεία αγόρασαν φάρμακα απ’ ευθείας από φαρμακευτικές εταιρείες, θα αποστέλλουν, αντίστοιχα, ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Φαρμάκου ΕΟΠΥΥ (d6@eopyy.gov.gr), έως την πέμπτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, αναλυτικές καταστάσεις στις οποίες θα καταγράφονται τα εν λόγω φαρμακευτικά σκευάσματα (είδος, ποσότητα) καθώς και την ποσότητα από αυτά που χορήγησαν σε ασφαλισμένους του Οργανισμού».

Με την ίδια ως άνω εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι «τα ανωτέρω αφορούν μόνο στα συνταγογραφούμενα και αποζημιούμενα από τον ΕΟΠΥΥ φαρμακευτικά σκευάσματα».

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι τόσο ο τρόπος της καθ’ ημέραν λειτουργίας του φαρμακείου όσο και η διαδικασία προμήθειας των φαρμάκων είναι παντελώς άγνωστος, τόσο στον συντάκτη της ως άνω διάταξης του άρθ. 4 όσο και σε εσάς και μάλιστα σε τέτοιο σημείο ώστε διερωτώμεθα αν τελικά υπάρχουν δίπλα στο Υπουργό και σε εσάς σύμβουλοι που να γνωρίζουν τα αυτονόητα, ώστε να μην εκτίθεστε αμφότεροι με τέτοιου είδους εγκυκλίους.

Σας πληροφορούμε λοιπόν ότι:

• τα φαρμακεία δεν αγοράζουν φάρμακα μόνο από εταιρείες ή μόνο από φαρμακαποθήκες, αλλά συνήθως και από τους δύο προμηθευτές.

• δεν υπάρχει καμία τεχνική δυνατότητα να απομονώνονται και να ξεχωρίζονται τα φάρμακα που προμηθεύονται τα φαρμακεία απ’ ευθείας από τις εταιρείες από αυτά που προμηθεύονται από τις φαρμακαποθήκες, ώστε εν συνεχεία να γνωστοποιείται στον ΕΟΠΥΥ ποια από αυτά που χορηγήθηκαν στους ασφαλισμένους του, προέρχονται από αυτά που τα φαρμακεία προμηθεύτηκαν απευθείας από τις εταιρείες και ποια από φαρμακαποθήκες

• τα φαρμακεία δεν έχουν κανένα περιθώριο για επιπλέον επιβάρυνση δοθέντος ότι έχουν επιβαρυνθεί με ατέρμονη γραφειοκρατία και δεν προτίθενται να συνεργαστούν

• τα στοιχεία που αιτείστε άπτονται φορολογικών μας στοιχείων μας και εμπίπτουν στο φορολογικό απόρρητο, περαιτέρω δε αποτελούν και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους μη δυνάμενα να κοινοποιηθούν χωρίς την σύμφωνη γνώμη μας που δεν έχετε.

Ως εκ τούτου δεν πρόκειται να σας αποστείλουμε τα αιτούμενα.

Μετά ταύτα σας καλούμε να παίρνετε τα στοιχεία των πωλήσεων προς τα φαρμακεία μας συνολικά-αριθμητικά και κατ’είδος απευθείας από τους ΚΑΚ, ήτοι χωρίς περαιτέρω εξειδικεύσεις και εξατομικεύσεις ανά μεμονωμένο φαρμακείο, ενέργεια για την οποία όχι μόνο δεν δίνουμε τη συγκατάθεσή μας αλλά εκφράζουμε και την έντονη δυσαρέσκεια και αγανάκτησή μας, για την αποκατάσταση της οποίας επιφυλασσόμεθα.

Λουράντος Κωνσταντίνος
Σοφιανόπουλος Ανδρέας
Γιαννόγλου Ηλίας
Δαγρές Ιωάννης
Χαλιγιάννης Ηλίας
Χασανέας Κώστας
Βογιατζής Γιώργος
Καρλατήρας Στράτος
Ζαρογουλίδης Πάνος
Εμμανουηλίδης Αλέξανδρος
Νιφόρος Κώστας
Κουτέπας Γιώργος
Μιχάλης Μοσχονάς
Τσιριμπής Δημήτρης
Τερζής Τάσος
Μηνοβγιούδης Δημήτρης
Αγραφιώτης Πέτρος
Ψάλτης Γιώργος
Βαρδιαμπάσης Κωνσταντίνος
Ντούσκας Θεόδωρος
Δραγανίγου Αμαλία
Πετρουλάκης Κώστας
Μανωλόπουλος Κώστας