Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΓΡΕΣ: ''ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ''

Σε συνέντευξη στο capital tv που παραχώρησε ο Αντιπρόεδρος του ΠΦΣ και ΦΣΑ Γιάννης Δαγρές, τοποθετήθηκε τεκμηριωμένα για τις ρυθμίσεις στο ωράριο των φαρμακείων, δηλώνοντας μεταξύ άλλων τα παρακάτω: 
Οι εφημερίες και οι διανυκτερεύσεις έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα τον τελευταίο καιρό από το θεσμό των διευρυμένων. Τα φαρμακεία, σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, χρειάζεται και πρέπει να είναι διεσπαρμένα παντού, διότι ο ασθενής πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση στο φάρμακο. Το φάρμακο δεν είναι καταναλωτικό αλλά κοινωνικό αγαθό και πρέπει να είναι προσβάσιμο σε όλους. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και παντού στην Ευρώπη υπάρχουν ρυθμίσεις στη λειτουργία των φαρμακείων, ώστε να διασφαλίζεται η ύπαρξη των φαρμακείων και στις φτωχότερες γειτονιές αλλά και στις πιο απομονωμένες περιοχές κάθε χώρας. Η Νορβηγία π.χ. επιδοτεί φαρμακεία που βρίσκονται σε απομονωμένες μη εμπορικές περιοχές, άλλες χώρες έχουν κριτήρια επαρκούς στοκ, εμείς έχουμε πληθυσμιακά κριτήρια και γενικά όλες οι ρυθμίσεις αποσκοπούν στη διασπορά των φαρμακείων παντού. 
Η διασπορά των φαρμακείων θίχτηκε και απειλήθηκε από το διευρυμένο ωράριο και η επαγόμενη μείωση ρευστότητας στο φαρμακείο της γειτονιάς οδήγησε σε απολύσεις. Υπολογίζεται ότι για μία θέση εργασίας που ανοίγει σε ένα διευρυμένο φαρμακείο χάνονται 2 - 3 θέσεις εργασίας στα περιφερειακά φαρμακεία. Δεύτερο ανησυχητικό στοιχείο, οικονομικής και όχι μόνο φύσης, είναι η έξοδος πολλών φαρμακείων από τις εφημερίες και τις διανυκτερεύσεις λόγω των διευρυμένων φαρμακείων. Η Πολιτεία και το Υπουργείο Υγείας αντιλαμβάνονται πως πρέπει να υποστηρίζουν το κοινό συμφέρον και την ωφέλεια των πολιτών και 10000 φαρμακείων και όχι το στενό οικονομικό συμφέρον 200-300 φαρμακείων. Γι' αυτόν το λόγο τείνει προς κατάργηση το καθεστώς των διευρυμένων φαρμακείων, ώστε να στηριχθεί η διασπορά των φαρμακείων που εξασφαλίζει την πρόσβαση στην επικράτεια, να τονωθεί η απασχόληση στον κλάδο και να ξαναλειτουργήσει εύρυθμα ο θεσμός των εφημεριών και διανυκτερεύσεων. 
Το ωράριο ως ρύθμιση δεν έχει κάποιο άμεσο δημοσιονομικό όφελος, αλλά έχει ευεργετική επίδραση στην εθνική οικονομία, αφού χωρίς φαρμακεία με λειτουργία 2 ταχυτήτων θα δοθεί με το ρυθμισμένο ωράριο ανάσα στα πολλά μικρά φαρμακεία να ξαναεπενδύσουν και να ξαναπροσλάβουν προσωπικό. 

Δείτε το βίντεο: