Σάββατο, 4 Απριλίου 2015

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ


Εκτεταμένη αρθρογραφία στον Τύπο της χώρας και άρθρα του Προέδρου του ΠΦΣ κ. Κωνσταντίνου Λουράντου με αφορμή τις κυοφορούμενες ρυθμίσεις στο ωράριο των Φαρμακείων.

Πρώτη φορά θίγεται στον Τύπο το θέμα της πολυϊδιοκτησίας φαρμακείων. 

Δείτε αναλυτικά: