Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

Κ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ: «Η επιβίωση όλων των φαρμακείων είναι ο στόχος του ΠΦΣ»


Έχοντας πλήρη επίγνωση της σημερινής κατάστασης και της αγωνίας όσων έχουν «επενδύσει» στην καταστροφή των άλλων για να επιβιώσουν, εκτιμώντας ότι η ισονομία και η δικαιοσύνη δεν μπορούν να κάμπτονται ή να διαφοροποιούνται ανάλογα με τα ... φεγγάρια και τις προσωπικές φιλοδοξίες, δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι για θέματα που έχουν σχέση με την πρωτοβάθμια φαρμακευτική περίθαλψη, την προσβασιμότητα των πολιτών στο φάρμακο και τη λειτουργία των φαρμακείων, το θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί ολόκληρο τον κλάδο, είναι η εκλεγμένη διοίκηση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου σε συνεργασία με τους τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους.

Αυτή είναι η πραγματικότητα, την οποία όπως φαίνεται ορισμένοι ηθελημένα παραβλέπουν, μια πραγματικότητα που ορίζει ότι ο προορισμός και ο στόχος του Π.Φ.Σ. δεν είναι να κλείσουν κάποια φαρμακεία αλλά να επιβιώσουν ΟΛΑ επ’ ωφελεία των Ελλήνων πολιτών απ’ άκρου σε άκρον της Ελλάδας, λειτουργώντας με ευθύνη και συνέπεια.


Όσοι δημιουργούν ομάδες με παραπλανητικούς τίτλους εντός του κλάδου, «εργάζονται» για την ατομική τους και μόνο επιβίωση είς βάρος όλων των υπολοίπων....

Και όσοι χρησιμοποιούν αυτές τις ομάδες για δήθεν ... πληροφόρηση μέσω των Μ.Μ.Ε. απλά προσπαθούν να περάσουν δικές τους απόψεις , υπηρετώντας προσωπικά ιδιωτικά συμφέροντα.
Είναι ευπρόσδεκτη η δημιουργία ομάδων φαρμακοποιών, σχετικών με θέματα της επιστήμης μας, όπως η Εθνοφαρμακολογία, η Ομοιοπαθητική και το Compounding , δεν θα αποδεχτούμε όμως τις «ομάδες» που δημιουργούνται με αποκλειστικό κριτήριο και σκοπό να θίξουν την ενότητα του κλάδου.

Κωνσταντίνος Λουράντος
Πρόεδρος ΠΦΣ