Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Είναι πολύ σημαντικό που όλοι οι φορείς γύρω από το φάρμακο καθώς και τα κόμματα της Βουλής δήλωσαν την πλήρη αντίθεσή τους με την πρόθεση του Υπουργού Ανάπτυξης να απελευθερώσει την πώληση των ΜΥ. ΣΥ. ΦΑ. από τα φαρμακεία.

Πουθενά όμως δεν διαβάσαμε ούτε και ακούσαμε για την σίγουρη όπως φαίνεται απελευθέρωση της τιμής αυτών των φαρμάκων από το Υπουργείο Ανάπτυξης με την σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Υγειας! 


Όπως όλοι γνωρίζουν η απελευθέρωση της τιμής των ΜΥ.ΣΥ.ΦΑ. είναι το πρώτο βήμα για την δίαθεσή τους από τα super markets και αυτό διότι η σημερινή σταθερή και πολυ μικρή τιμή τους δεν επιτρέπει στα τελευταία να κερδοσκοπίσουν!

Πιστεύουμε ότι με την απελευθέρωση της τιμής τους θα δοθεί στην Κυβέρνηση η δικαιολογία που απαιτείται, ώστε αφ´ ενός μεν να ρίξει το βάρος της ... αύξησής της τιμής τους στα φαρμακεία, αφ´ ετέρου δε να τα δώσει προς βορά στα super markets στις διαφημιστικές εταιρίες και στα ΜΜΕ!

Τα παιχνίδια γύρω από το φάρμακο, οι παραπλανητικές δηλώσεις των συναρμόδιων υπουργείων και η κερδοσκοπία εις βάρος των φαρμακοποιών αλλα και των πολιτών πρέπει να σταματήσει αμέσως!

Τα φάρμακα είτε συνταγογραφούνται είτε όχι δεν προσφέρονται για επικοινωνιακά και άλλα παιχνίδια!

Για την ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Κωνσταντίνος Λουράντος
Ανδρέας Σοφιανόπουλος