Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΣΑ - ΔΗΜΑΡ

ΔΗΜΑΡ

Σήμερα έγινε η προγραμματισμένη συνάντηση του ΦΣΑ με την Δημοκρατική Αριστερά παρουσία του κ. Φώτη Κουβέλη.

Όπως μας ανακοίνωσε, οι θέσεις των φαρμακοποιών για τα ΜΥ.ΣΥ.ΦΑ.τον βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο και μας έδωσε την ανακοίνωση που ήδη έχει καταθέσει στην Βουλή.

"Η διάθεση των Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφουμένων Φαρμάκων (ΜΥΣΥΦΑ) πρέπει να γίνεται από τα φαρμακεία. Η απελευθέρωση της τιμής θα οδηγήσει σε αυξήσεις περικλείει κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών. Το Υπουργείο δεν πρέπει να αγνοήσει τη θέση του μόνου αρμοδίου φορέα για το θέμα που είναι ο ΕΟΦ".

Κ.ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ