Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΣ ΠΦΣ

                                    Αθήνα 1 Σεπτεμβρίου
Προς Π.Φ.Σ.


Κύριοι, 
Διαπιστώνουμε ότι μολονότι παρήλθαν ήδη 78 ημέρες από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών δεν έχουν μέχρι σήμερα επικυρωθεί τα αποτελέσματα, ώστε να συγκροτηθεί σε σώμα το ΔΣ του ΠΦΣ.
Παρακαλούμε, όπως η νομική σας υπηρεσία μας εκθέσει εγγράφως:
α/ ποιο όργανο είναι αρμόδιο για την επικύρωση των αποτελεσμάτων και με ποια διάταξη (ο Υπουργός ή ο Περιφερειάρχης)
β/ σε ποια προθεσμία όφειλε να ενεργήσει το αρμόδιο Όργανο
γ/ τις ενέργειες που έχει κάνει η νομική υπηρεσία του ΠΦΣ για την επιτάχυνση της διαδικασίας, τους λόγους της καθυστέρησης καθώς και τι δικαιώματα μας παρέχει ο νόμος για να στραφούμε κατά αυτών οι οποίοι μη επικυρώνοντας τα αποτελέσματα αφήνουν κατ’ουσίαν ακέφαλο τον ΠΦΣ.

Με εκτίμηση, 

Για την Πανελλήνια Φαρμακευτική Συμμαχία
Κωνσταντίνος Λουράντος