Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

Κ. ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ: REBATE ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ 1 ΕΥΡΩ/ΣΥΝΤΑΓΗ

30-7-14

Α) Ο όρος REBATE (η υποχρεωτική έκπτωση υπέρ ΦΚΑ που κάνουν τα φαρμακεία) εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά το 2011 με τον ν.3918. Στο νόμο αυτό, άρθρο 34, παρ. 1. Δίδονται οι εξής ορισμοί : 

ε) «Αιτούμενο ποσό»: το σύνολο της αξίας του τιμολογίου που υποβάλλει το φαρμακείο προς τον Κλάδο Υγείας Φ.Κ.Α., πριν από την προσθήκη του ΦΠΑ στο τέλος κάθε μήνα.
στ) «Επιστροφή (rebate)»: το ποσό που επιστρέφεται από το φαρμακείο σε κάθε Κλάδο Υγείας Φ.Κ.Α. με βάση καθορισμένη κλίμακα.
Ακολούθησε ο ν.4052/2012 όπου έγιναν κάποιες τροποποιήσεις σχετικά με ο Rebate, (άρθρα 24,26, βλ. σχετικό ενημερωτικό ΠΦΣ αρ.πρωτ. 3432 8/12/12), χωρίς όμως να αλλάξουν οι παραπάνω ορισμοί.

Β) Στην αρχή κάθε έτους, τα φαρμακεία και σύμφωνα με σχετικό ενημερωτικό που λαμβάνουν από τον ΕΟΠΥΥ, κόβουν πιστωτικό τιμολόγιο στον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να ισοσκελισθούν φορολογικά τα έσοδα. Από τον Ιανουάριο 2014, προκειμένου να μην υπάρχει σύγχυση σχετικά με το πώς κόβονται τα πιστωτικά, το ενημερωτικό που αναρτάται στην πύλη eopyykmes και αφορά το rebate, εμπεριέχει ΦΠΑ, ώστε να γίνεται αποφορολόγηση στο πιστωτικό. Το rebate, πάραυτα, υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας.

Το 2014, τα φαρμακεία κόβουν κάθε μήνα χωριστό τιμολόγιο για τα αναλώσιμα ΣΔ και χωριστό για τα εμβόλια. Τα ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά, σύμφωνα με ενημερωτικό υπογεγραμμένο από την κ.Λιτσα Π. 24-1-14 ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από τη φαρμακευτική δαπάνη. 
Επίσης, σε ενημερωτικό του ΠΦΣ α.π.546 13/2/14, αναφέρεται : 


“Με την έκδοση ξεχωριστής κατάστασης και ξεχωριστού τιμολογίου επιτυγχάνονται: α) Το ποσόν των εμβολίων αξίας περίπου 150.000.000 ευρώ ετησίως δεν θα προσμετράται στο πλαφόν της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης όπως και το ποσόν των εμβολίων που υπόκειται σε rebate. β) Άλλωστε το απομένον ποσό των υπολοίπων φαρμάκων μειώνεται κατά την αξία των εμβολίων και κατά συνέπεια μειώνεται το καταβαλλόμενο rebate, καθότι θα υπολογίζεται σε μικρότερο ποσό.”

Γ) Στο ν.4093/2012 θεσμοθετείται η παρακράτηση ενός ευρώ ανά συνταγή υπέρ ΕΟΠΥΥ, το οποίο προστίθεται στην επιβάρυνση του ασφαλισμένου και αφαιρείται από το αιτούμενο στον ΕΟΠΥΥ ποσόν.

Δ) Πλέον, καθώς λάβει ενημερώσεις από το eopyykmes για τις πληρωμές από Ιανουάριο έως Απρίλιο 2014, παρατηρούμε το εξής :
REBATE παρακρατείται και επί του του 1 ευρώ ανά συνταγή, παρά το ότι αυτό ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ (ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ), ούτε αφορά την αξία του τιμολογίου που υποβάλλεται από το φαρμακεία στον ΕΟΠΥΥ.

(βλ. σχετικό ενημερωτικό από eopykmes, όπου ως «Αιτούμενο» αντιστοιχίζεται το ποσόν της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Πληρωμών και όχι το τελικό ποσό του τιμολογίου)
Οι συνάδελφοι μπορούν να διαπιστώσουν πως το ποσόν επί του οποίου υπολογίζεται το rebate προκύπτει αποφορολογώντας  το ποσόν της ΣΚΠ, συμπεριλαμβανομένου του ποσού της άθροισης των μονόευρων,  συν το ποσόν της δαπάνης εμβολίων, και ακολούθως υπολογίζεται το rebate και προστίθεται το ΦΠΑ.

REBATE παρακρατείται και επί της αξίας των εμβολίων.


Είναι εύλογο λοιπόν να διατυπωθούν οι εξής απορίες : 

Α) Πως είναι δυνατόν να επιβάλλεται rebate σε ένα ποσόν όχι μόνο δεν επιβαρύνει τον ΕΟΠΥΥ αλλά αντιθέτως τον απαλλάσσει ισόποσα από το τίμημα που έχει πληρώσει ο ασθενής ως επιβάρυνση, δηλαδή ως αύξηση της συμμετοχής του; 
Β) Τα εμβόλια για ποιο λόγο επιβαρύνονται με Rebate;
Γ) Λογίζεται ως φαρμακευτική δαπάνη και το ποσό που πληρώνουν οι ασθενείς ως επιβάρυνση του 1 ευρώ / συνταγή αλλά και η δαπάνη των εμβολίων/παραγώγων αίματος?

Εγείρονται πολλά ερωτηματικά που αφορούν σοβαρά οικονομικά ζητήματα, φορολογικής φύσεως, τρόπου υπολογισμού φαρμακευτικής δαπάνης, αλλά και υποχρέωσης των φαρμακοποιών σε εντελώς περιττή και εξαντλητική γραφειοκρατική διαδικασία.


Βαρδιάμπασης Κώστας 
Πρόεδρος ΦΣ Ρεθύμνης
Τακτικός Αντιπρόσωπος στον ΠΦΣ