Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Μάγδα Μητσάκου: "Ένα βήμα πριν την κάλπη"

Ένα βήμα πριν την κάλπη πρέπει να σκεφτούμε ποιά παράταξη προτείνει συγκεκριμένες λύσεις βιωσιμότητας όλων των φαρμακείων και διαθέτει άτομα δραστήρια αλλά και έμπειρα κυρίως, για τις θέσεις των δύο συμβουλίων του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, που είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

     Ένα βήμα πριν την κάλπη βίωσα την κατάργηση της φαρμακευτικής δεοντολογίας που υπηρέτησα για μια εξαετία ως εκλεγμένη στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Αττικής, την αμφισβήτηση του ρόλου των πειθαρχικών συμβουλίων και την μεγάλη αντιπαράθεση των διευρυμένων και μη διευρυμένων φαρμακείων.     Η ύπαρξη των πειθαρχικών συμβουλίων είναι μια αναγκαιότητα που κακώς αμφισβητείται, όπως και αναγκαιότητα είναι μια δικαιότερη αναβάθμισή τους. Το φαρμακευτικό δίκαιο που αυτή τη στιγμή είναι σε κρίση, θα πρέπει να αναζητήσει και να επιβάλλει τις βάσεις για να υπάρχει μια  άριστη κατανομή των πόρων προσφέροντας την ασφάλεια. Οι διατάξεις του θα πρέπει να βοηθούν και να μην αποτελούν τροχοπέδη στην άριστη κατανομή των πόρων μεταξύ των μελών. Πώς μπορεί να το πετύχει αυτό;

    Όχι μόνο με το να διατηρεί την τάξη σε μια κοινωνία τιμωρώντας βάσει του ποινικού δικαίου όπως γινόταν μέχρι τώρα, αλλά και με το να αναγκάζει τα άτομα να σέβονται τις συμφωνίες τους (δίκαιο των συμβάσεων), να τα υποχρεώνει να αποζημιώνουν τα άτομα τα οποία έβλαψαν (αδικοπραξίες) - εδώ εμπεριέχεται και ένα είδος αποζημιώσης που μπορεί να αναζητηθεί όταν ένα φαρμακείο βλάπτει οικονομικά ένα κοντινό του φαρμακείο - , να προστατεύει την ιδιοκτησία (εμπράγματο δίκαιο), τον ανταγωνισμό (δίκαιο προστασίας του ανταγωνισμού) κλπ.

     Εάν σε ένα σύλλογο δεν υπάρχει πειθαρχικό συμβούλιο, ποινικό δίκαιο κλπ, τα μέλη του θα αναγκάζονται να δαπανούν ένα μεγάλο μέρος των πόρων τους για την προστασία τους από τους κακόβουλους, για την αυτοδικία και βέβαια θα διστάζουν να επενδύσουν οικονομικά, πράγμα που βιώνουμε όλοι μας τον τελευταίο καιρό.
     Τα πειθαρχικά συμβούλια είναι ένας ειρηνικός τρόπος διευθέτησης των διαφορών, δεν είναι μέσο εκφοβισμού, και μαζί με το φαρμακευτικό δίκαιο επιχειρούν να επιτύχουν μια σειρά στόχων που αποφασίζονται μέσω της δημοκρατικής διαδικασίας.

      Ένα βήμα πριν την κάλπη πρέπει να αποφασίσουμε και να κρίνουμε ποια άτομα έχουν προτάσεις και ποιά παράταξη μπορεί να γίνει η καλύτερη ομάδα πίεσης στην πολιτεία, λαμβάνοντας υπόψιν και την κομματική πολυφωνία που υπάρχει αυτήν την στιγμή στην χώρα μας. Ποιά άλλη από την Πανελλήνια Φαρμακευτική Συμμαχία που συγκεντρώνει άτομα από διάφορους πολιτικούς χώρους και σκοπό έχει να βρεί ξέκάθαρες λύσεις μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες. Η παράταξη αυτή παραδειγματίζει την ενότητα του κλάδου στους δύσκολους καιρούς, την απομάκρυνση από κομματικές αντιπαραθέσεις που θα μας κάνουν εύκολη λεία στα μεγάλα συμφέροντα.

     Ένα βήμα πριν την κάλπη χαίρομαι διπλά πρώτα γιατί συμμετέχω σε μία δυναμική παράταξη και έπειτα που μπορώ από τη μεριά μου να κάνω τις προτάσεις μου, ορμώμενη από την εμπειρία μου αλλά και από την υποστήριξη και την αγάπη που έχω από τους συναδέλφους μου.


Μητσάκου Μάγδα

Τακτική Αντιπρόσωπος του ΦΣΑ στον ΠΦΣ
Υποψήφια για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο με την Πανελλήνια Φαρμακευτική Συμμαχία