Σάββατο, 31 Αυγούστου 2013

Επιστολή ΦΣΑ-ΦΣΑΧ προς τον προέδρο του ΕΟΠΥΥ για τις πληρωμές

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Στις 14/8/13 αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» η επικείμενη πληρωμή των φαρμακοποιών μελών μας σε δύο κωδικούς (που ασφαλώς αφορούσαν φάρμακα και αναλώσιμα σακχαρώδη διαβήτη), η οποία τελικά άρχισε να υλοποιείται μετά από 15 ημέρες, απλώς με την παράδοση στους συλλόγους μας ηλεκτρονικής δισκέτας με τα αναλυτικά ποσά που αντιστοιχούν σε κάθε μέλος μας.Τα χρήματα ακόμα δεν έχουν μπει στους λογαριασμούς των συλλόγων μας, συνεπώς δεν κατανοούμε τον λόγο για τον οποίο ο ΕΟΠΥΥ, προστρέχει να γνωστοποιήσει επικείμενη πληρωμή χωρίς να γνωρίζει πότε θα την κάνει, πολύ δε περισσότερο όταν στην πληρωμή αυτή, έχουν γίνει αλλαγές σε ποσά ή σε κωδικούς.
Τέλος, σας ζητούμε να μας διευκρινίσετε πότε θα υλοποιήσετε την εισαγγελική εντολή περί παράδοσης στοΦαρμακευτικό Σύλλογό Αττικής, των ονομάτων των μελών μας που έχουν πληρωθεί κατ’ εξαίρεση.

ΓΙΑ ΤΑ Δ.Σ. ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΑΧΑΪΑΣ
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ​ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΦΣ. ΑΤΤΙΚΗΣ ​ΦΣ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Κωνσταντίνος Λουράντος ​ Ηλίας Γιαννόγλου

Φ.Σ. ΑΧΑΪΑΣ Φ.Σ. ΑΧΑΪΑΣ

Ανδρέας Σοφιανόπουλος ​ Ευθύμιος Καμίτσος